پک های فتوشاپ و ایلاستریتور (Graphic Tools)

این مجموعه آموزشی شامل دو پک «آموزش جامع نرم افزار فتوشا\» و «آموزش جامع نرم افزار ایلاستریتور» می باشد که مجموعه قیمت های این دو پک ۱/۴۸۰/۰۰۰ تومان می باشد که با خرید این مجموعه شامل ۱۵ درصد تخفیف شده و به مبلغ ۱/۲۵۸/۰۰۰ قابل خرید می باشد.

جهت دیدن توضیحات هر یک از پک ها می توانید به صفحه توضیحات هر پک از طریق لینک زیر دسترسی داشته باشید.

توضیح پک آموزش جامع نرم افزار فتوشاپ

توضیح پک آموزش جامع نرم افزار ایلاستریتور

1,480,000تومان