پک آموزش جامع فتوشاپ

نرم افزار فتوشاپ یکی از جامع ترین و کامل ترین نرم افزارهای گرافیکی بوده و به عنوان پایه در علوم گرافیک کامپیوتری محسوب میشود، به طوری که اگر کسی بخواهد وارد صنعت گرافیک کامپیوتری شود نیاز است که حتما نرم افزار فتوشاپ را یاد بگیرد. امروز تقریبا از فتوشاپ در اکثر تخصص های گرافیکی استفاده میشود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در صنعت گرافیک، موشن گرافیک، تدوین، عکاسی، انیمیشن، معماری و حتی جلوه های بصری فعالیت کند نیاز است که حتما نرم افزار فتوشاپ را به عنوان اصول و ابزار پایه فرا بگیرد. در این پک آموزشی سعی شده که کلیه مباحثی که در نرم افزار فتوشاپ نیاز دارید را به صورت اصولی و پایه ای آموزش داده و تا مراحل حرفه ای پیش برود. به همین منظور این پک آموزشی برای کلیه تخصص های فوق مناسب بوده و همه عزیزانی که می خواهند در صنعت گرافیک کامپیوتری فعالیت کنند می توانند از این مجموعه آموزشی استفاده نمایند.

1,400,000تومان

توضیحات

توضیحات

 

 

تعداد ویدئوها : ۱۰۴ درس

زمان دوره: ۱۳ ساعت و ۵۰ دقیقه

مدرس: حمیدرضا منصف

بخش هایی از مجموعه آموزشی

01- INTRODUCTION TO‌ RASTER

02- WELCOME SCREEN

03- CHANGE‌LAYOUT

04- CREATE ‌NEW‌ DOCUMENT

05- RESULOTION‌ & COLOR MODE

06- OPEN ‌SAVE SAVEAS

07- ZOOM AND HAND

08- GUIDES AND GRIDS

09- ABOUT SELECTION

10- RECTANGULAR SELECTION

11- OTHER SELECTION TOOLS

12- LASSO SELECTION TOOLS

13- MANAGE SELECTION

14- MAGICWAND & QUICK

15- SAVE & LOAD SELECTION

16- GROW SIMILAR

17- SELECT & MASK

18- QUICK SELECTION MASK

19- FOCUS AREA SELECTION

20- COLOR RANGE

21- PRACTICE SELECTION LESSONS

22- INTRODUCTION TO LAYER

23- MOVE TOOL SETTING

24- FREE TRANSFORM

25- FREE TRANSFORM CONTROL

26- WARP TRANSFORM

27- LAYER COPY

28- LAYER ARRANGE

29- LAYER BLENDING MODE

30- LINK AND GROUP LAYERS

31- LAYER STYLES ‌PART‌ 1

32- LAYER ‌STYLES PART 2

33- SMART OBJECTS PART ‌1

34- SMART OBJECTS PART 2

35- BRUSH‌ TOOL

36- BRUSH SETTING ‌PART 1

37- BRUSH SETTING PART 2

38- CUSTOM BRUSH

39- MAKE A PATTERN

40- LAYER MASK (RASTER)

41- MAKE A MOCKUP

42- WORKING WITH TEXT TOOL

43- CREATE A WARPED TEXT

44- WORKING WITH SHAPE TOOL

45- ILLUSTRATOR AND PHOTOSHOP LINK

46- WORKING WITH PATH TOOL

47- USE PATH FOR PAINT

48- CREATE A CUSTOM SHAPE

49- DRAW A‌ SYMMETRICAL

50- CLIPING MASK

51- IMAGE SIZE 

52- CANVAS SIZE

53- CROP‌ TOOL

54- PERSPECTIVE CROP TOOL

55- IMAGE ROTATION‌ AND‌CROP

56- CLONE STAMP‌ TOOL

57- HEALING BRUSH TOOLS

58- OTHER RETOUCHING TOOLS

59- FILL AND CONTENT AWARE

60- DODGE BURN ‌BLUR SHARPEN

61- ADJUSTMENT‌ BRIGHTNESS CONTRAST

62- ADJUSTMENT ‌LEVEL

63- ADJUSTMENT CURVE

64- ADJUSTMENT EXPOSURE

65- ADJUSTMENT VIBRANCE

66- ADJUSTMENT HUE

67- ADJUSTMENT COLOR BALANCE

68- ADJUSTMENT BLACK & WHITEd

69- ADJUSTMENT PHOTO FILTER

70- ADJUSTMENT CHANNEL MIXER

71- ADJUSTMENT COLOR LOOKUP

72- ADJUSTMENT SOME ITEMS

73- ADJUSTMENT GRADIENT MAP

74- ADJUSTMENT OTHER ITEMS

75- ADJUSTMENT LAYERS

76- MAKE LUT FILE

77- FILTER GALLERY

78- CAMERA RAW FILTER

79- LIQUIFY

80- LENS DISTORTION CORRECTION

81- VANISHING POINT

82- 3D FILTERS

83- BLUR FILTERS

84- BLUR GALLERY

85- OTHER FILTERS

86- RENDER FILTERS

87- FACE RETOUCHING

88- HISTORY BRUSH

89- ACTION

90- PERSPECTIVE WARP

91- PUPPET WARP

92- IMAGE MODE

93- TIMELINE

94- CINEMAGRAPH

95- MERGE TO HDRI

96- 3D LAYERS

97- CREATE A PROJECT 1

98- CREATE A PROJECT 2

99- SKY REPLACEMENT

100- REFINE HAIR

101- PATTERN PREVIEW

102- NEURAL SKIN SMOOTHING

103- NEURAL SKIN MAKEUP TRANSFER

104- NEURAL SMART PORTRAITE