پک آموزشی افتر افکت (پلاگین و اسکریپت)

نرم افزار افترافکت بهترین نرم افزار برای ساخت موشن گرافیک دوبعدی و همچنین ساخت افکت های ویدئویی می باشد. از این رو جهت راحتی کار و سرعت عمل بیشتر کلی ابزار (پلاگین و اسکریپت) برای این نرم افزار تولید شده که به شما کمک می کند خیلی راحت تر و سریع تر به نتیجه خوب برسید.

در این میان بعضی از ابزارهای حتی قابلیت هایی را به افتر افکت اضافه میکنند که خود نرم افزار قارد به انجام نیست و با نصب پلاگین می توان به این قابلیت های دسترسی پیدا کرد.

این مجموعه آموزشی به پلاگین ها و اسکریپت های پر کاربرد در افتر افکت پرداخته و یک مکمل آموزشی برای کسانی که مسلط به خود نرم افزار افترافکت هستند، می باشد.

1,650,000تومان

توضیحات

معرفی بخشی از پک آموزشی (قسمت Element 3D)
معرفی بخشی از پک آموزشی (قسمت Trapcode Particular)
معرفی بخشی از پک آموزشی (قسمت Motion Script / Joystick)

تعداد درسها: ۱۱۴ درس
زمان دوره: ۲۷ ساعت
مدرس: حمیدرضا منصف

Chapter 01 : Video Copilot Element 3D Plugin

—————————————————————————

1- Introduction to Element 3D

2- Primitive Models in Element 3D

3- Environment Map in Element 3D

4- Text and Mask in Element 3D

5- Custom Bevel in Element 3D

6- Import 3D Model in Element 3D

7- Group Setting in Element 3D

8- Bake Animation in Element 3D

9- Logo Motion in Element 3D

10- Custom Material in Element 3D

11- Render Setting in Element 3D

12- Render Setting 2 in Element 3D

13- Multi Objects and Deform in Element 3D

14- Aux Channel in Element 3D

15- Camera Tracking in Element 3D

16- Animation Engine in Element 3D

17- Metropolitan Pack in Element 3D

18- Jet Strik Pack in Element 3D

19- Composite Film in Element 3D

20- Toon Shading in Element 3D

21- Replication Array in Element 3D

Chapter 02 : Video Copilot Optical Flare Plugin

—————————————————————————

22- Start Work with Optical Flare

23- Make Customize Optical Flare

24- Track Light in Optical Flare

25- Use Mask for Optical Flare

26- Use Luminance in Optical Flare

27- Forground Mask in Optical Flare

Chapter 03 : Video Copilot Saber Pluging

—————————————————————————

28- Use Text and Mask in Saber

29- Use Element 3D in Saber

Chapter 04 : Trapcode Particular Pluging

—————————————————————————

30- Introduction to Particular

31- Using Emitter in Particular

32- Particle Setting in Particular

33- Texture Setting in Particular

34- Physic Setting in Particular

35- AUX System in Patricular

36- Light Emitter in Particular

37- Shading Setting in Particular

38- Multi System in Particular

39- Logo Motion by Particular

40- OBJ Emitter by Particular

41- Motion Path in Particular

42- Visibility Setting in Particulat

Chapter 05 : Trapcode Form Pluging

—————————————————————————

43- Introduction to Form

44- Start Work with Form

45- Basic Setting in Form

46- Motion Tools in Form

47- Fractal Field in Form

48- Audion React in Form

49- Make Fire in Form

Chapter 06 : Other Trapcode Plugings

—————————————————————————

50- Trapcode 3D Stroke

51- Trapcode Lux

52- Trapcode Shine

53- Trapcode Star Glow

54- Trapcode Sound Key

55- Trapcode Tao

56- Trapcode Horizon

Chapter 07 : RED Giant Color Suit

—————————————————————————

57- Color Suit Film Effect

58- Color Suit Mojo Effect

59- Color Suit Colorista Effect

60- Color Suit Cosmo Effect

61- Color Suit Denoise and Renoise Effect

62- Misfire Effect

63- Color Suit Look Effect

Chapter 08 : Motion 2 Script

—————————————————————————

64- Working with Motion 2 Script / Part 1

65- Working with Motion 2 Script / Part 2

66- Working with Motion 2 Script / Part 3

67- Working with Motion 2 Script / Part 4

68- Working with Motion 2 Script / Part 5

69- Working with Motion 2 Script / Part 6

70- Working with Motion 2 Script / Part 7

71- Working with Motion 2 Script / Part 8

Chapter 09 : Newton Plugin

—————————————————————————

72- Newton Plugin Part 1

73- Newton Plugin Part 2

74- Newton Plugin Part 3

75- Newton Plugin Part 4

76- Newton Plugin Part 5

77- Newton Plugin Part 6

Chapter 10 : Plexus Pluging

—————————————————————————

78- Plexus Plugin Part 1

79- Plexus Plugin Part 2

80- Plexus Plugin Part 3

81- Plexus Plugin Part 4

82- Plexus Plugin Part 5a

83- Plexus Plugin Part 5b

Chapter 11 : Fake 3D Techniques

—————————————————————————

84- Fake 3D Technique 1

85- Fake 3D Technique 2

86- Fake 3D Technique 3 Part 1

87- Fake 3D Technique 3 Part 2

88- Fake 3D Technique 3 Part 3

Chapter 12 : Motion Graphic Tools

—————————————————————————

89- Long Shadow Technique

90- NT Script for Motion Graphic

91- Layer Generators Script

92- Connect Layers Script

93- Cloner + Effectors Script Part 1

94- Cloner + Effectors Script Part 2

95- Cloner + Effectors Script Part 3

96- Make Essential Graphic for Premiere

Chapter 13 : Character Motion Tools

—————————————————————————

97- Character Tools – Slider Script

98- Character Tools – Joystick Script

99- Face Rig by Joystick Script

100- Start Working with Rubber Hose

101- Setup  a Simple Character with Rubber Hose

102- Setup Custom Character Rig in Rubber Hose

103- Use Rubber Pin for Character Rig

104- Intro to DUIK Script

105- Cutout Character Rig in DUIK

106- Pupet Character Rig in DUIK

107- Auto Rig and Walk Cycle Motion in DUIK

108- Custom Character Rig and Animate in DUIK

Chapter 14 : Visual Effects Techniques

—————————————————————————

109- Line Glow in Movie Part 1

110- Line Glow in Movie Part 2

111- Stop Motion Techniques

112- Character Freeze Technique

113- Make a Logo Motion With Plugins / Part 1

114- Make a Logo Motion With Plugins / Part 2