پک آموزشی افتر افکت پایه

افترافکت یکی از بهترین نرم افزارهای ساخت موشن گرافیک دو بعدی و کامپوزیت بر پایه لایه می باشد. با پیشرفت شبکه های اجتماعی و نیاز استفاده از موشن گرافیک جایگاه این نرم افزار را پر رنگ تر کرده است.

این پک آموزشی که تحت عنوان Fundamental نام گذاری شده است از پایه افتر افکت را به صورت مفاهیم محور آموزش داده و در طول دوره از پروژه ها و مثال های مختلف استفاده شده تا کاربران بتوانند کاملا به آن مسلط شوند.

از این رو به همه دوستانی که از افترافکت استفاده می کنند و تمام عزیزانی که می خواهند کار با این نرم افزار را اصول فرا بگیرند حتما پیشنهاد می شود.

1,400,000تومان

توضیحات

تعداد ویدئوها: ۷۸ درس

زمان دوره: ۱۴ ساعت

مدرس: حمیدرضا منصف

CHAPTER 01 : Intro to After Effects and Layer Managment
1-Introduction to After Effects
2-Change User Interface Layout
3-Create a New Composition
4-Import File into Project
5-Manage Layers into Timeline
6-Arrange Layers in Comp
7-Automatic Arrange Layers
8-Arrange Film Layers
9-Change Layer Transform
10-Make Solid Layers and Solid Setting
11-Import PSD File in After Effects

CHAPTER 02 : Using Animation and Graph Editor in After Effects
12-Make and Management Keyframes
13-Parent and Child Management
14-Keyframe Interpolation and Easying
15-Hold Interpolation for Keyframes
16-Rove Across Time for Keyframes
17-A Simple Project with Parent and Child
18-Car Animation Project
19-Intro to Graph Editor
20-Control Animation in Graph Editor
21-Make a Animation with Motion Sketch
22-Add Motion Blur to Animation
23-Time Management in Film

CHAPTER 03 : Using Text Layer and Make Text Effects
24-Work with Text in After Effects
25-Text Effects : Text Setting
26-Text Effects : Path Options
27-Text Effects : Text Effect Presets
28-Text Effects : Create Custom Effects
29-Text Effects : Effects Setting Part 1
30-Text Effects : Effects Setting Part 2
31-Text Effects : Advanced Text Setting
32-Text Effects : Other Text Setting
33-Text Effects : Create Random Text Effects

CHAPTER 04 : Using Shape Layer and Make Shape Effects
34-Working with Shape Layers and Illustrator Files
35-Working with Shape Effects

CHAPTER 05 : Working with Layer Mask and Track Matte
36-Working with Mask
37-Create a Project with Mask
38-Use PreComp for Project Managing
39-Make Reference Comp
40-Start to Create a Project (National Geography)
41-Working with Track Matte
42-Create a Motion with Track Matte
43-Finish National Geography Project

CHAPTER 06 : Working with Video Effects
44-Working with Video Effects
45-Working with Color Correction Effects
46-Using Lumetri Effects for Color Correction
47-Adjustment Layers
48-Generate Effects

CHAPTER 07 : Working with Chromakey Effects
49-Working with Chromakey Effect

CHAPTER 08 : Working with Expression Code in Motion Graphic
50-Using Expression in After Effects
51-Add a Variable in Expression
52-Add Custom Code in Expression
53-Using Math Code in Expression
54-Motion Techniques with Expression

CHAPTER 09 : Working with 3D Layers and 3D Engine in After Effects
55-Working with 3D Layers
56-Using Camera in 3D
57-Create a Simple 3D Project
58-Intro to 3D Engines
59-All Lights in After Effects
60-Work with Point Light
61-Work with Spot, Parallel and Ambient Light
62-Layer Setting in Cinema 4D Engine
63-Set the Depth of Field

CHAPTER 10 : Export Project in After Effects
64-Export Setting Part 1
65-Export Setting Part 2
66-Using Proxy in Project

CHAPTER 11 : Build Several Projects in After Effects
67-Create a Project with 3D Effects
68-Create Earth Project

CHAPTER 12 : Using Roto Brush and Puppet Pin Tools
69-Using Puppet Pint for Character Motion
70-Using Roto Brush Tools

CHAPTER 13 : Match Moving Techniques in After Effects
71-Motion Tracking – Part 1
72-Motion Tracking – Part 2
73-Camera Tracking
74-Camera Stabilizing
75-Mask Tracking

CHAPTER 14 : Using Stamp Tool and Using Dynamic Link to Cinema 4D
76-Using Stamp Tool – Part 1
77-Using Stamp Tool – Part 2
78-Dynamic Link with After Effects and Cinema 4D