نصب و فعالسازی NUKE در سیستم عامل مک

در این ویدئو روش نصب و فعالسازی نرم افزار NUKE بر روی سیستم عامل مک را یاد میگریم. این فیلم مربوط به نصب نیوک نسخه ۹ بوده و این روش برای نسخه های دیگر نیز عمل میکند.

سایر ویدئوها آموزشی