مفهوم Color Sampling یا نمونه برداری رنگی در ویدئو

کالر سمپلینگ یا ساب سمپلینگ یکی از مباحث مهم در ضبط ویدئو می باشدکه به طور مستقیم به دوربین بستگی دارد. این عامل که در دوربین های حرفه ای قابل کنترل است تاثیر بسیاری بر روی حجم و کیفیت فایلهای ویدئویی داشته و یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی تصاویر روماکی می باشد. در این فایل چرایی و چگونگی عملکرد دوربین ها را بررسی نموده ایم تا راحت تر با مقوله Color Sampling آشنا شوید.

سایر ویدئوها آموزشی