راه اندازی پک های جدید سایت

پک های جدید در سایت به صورتی قفل گذاری شده اند که کاربران مک و ویندوز می توانند آنها را بر روی سیستم خود فعال کنند. در این ویدئو روش فعالسازی پک های آموزشی بعد از خرید را میتوانید مشاهده کنید.

سایر ویدئوها آموزشی