دوره آنلاین Nuke

کامپوزیت یا ترکیب تصاویر در مرحله Post Production یکی از مهمترین و کلیدی ترین کارهایی است که می تواند به ارائه بهتر یک تصویر کمک کند. امروزه کامپوزیت یکی از بخش های جدا نشدنی از تولید و پس از تولید است که می تواند به ارائه هر چه با کیفیت تر و دقیق تر صحنه ها کمک کند. نرم افزار Nuke با ساختار Node Base در این زمینه یکی از بهترین نرم افزار های کامپوزیت می باشد که امروزه جایگاه ویژه ای در استودیوی های فیلم سازی دارد. از مهمترین کارهایی که با این نرم افزار می توان انجام داد ترکیب صحنه های سه بعدی با فیلم رئال، روتوسکپی، تراکینگ،می باشد و این نرم افزار به هر کسی که بخواهد رندر های سه بعدی را با فیلم رئال ترکیب کند و یا حتی خروجی انیمیشن را کامپوزیت کند پیشنهاد می گردد.

مباحثی که در این دوره فراخواهید گرفت:

 • آشنایی با محیط نرم افزار
 • تنظیمات پروژه
 • نحوه ورود و کنترل تصاویر
 • آشنایی با نود های مختلف
 • کار با ابزارهای Roto
 • آشنایی با تراکینگ دوبعدی
 • آشنایی با تراکینگ سه بعدی
 • کامپوزیت صحنه های سه بعدی با فیلم رئال
 • کنترل و مدیریت پروژه
 • طراحی Pipeline یک پروژه
 • نحوه خروجی گرفتن و تنظمات آن

اطلاعات برگزاری دوره

مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است

در صورت درخواست شرکت در دوره جدید و اطلاع از زمان برگزاری، اطلاعات خود را برایمان ارسال نمایید.